Concept

Înbătrânire activă

Context

Patrimoniul Cultural European

Scop

Competente digitale

Cadru

Îmbătrânirea activă a fost asociată în principal cu politicile care asigură că, pe măsură ce oamenii trec prin procesul de îmbătrânire, își pot menține o viață independentă cât mai mult timp. Organizația Mondială a Sănătății merge mai adânc în conceptul de Îmbătrânire activă, prin empatizarea nevoii de participare continuă a persoanelor în vârstă la afacerile sociale, economice, culturale, spirituale și civice și nu doar menținerea lor activă fizic sau implicată în forța de muncă. Cultura poate fi o variabilă importantă de mediu pentru a promova incluziunea socială și participarea activă a societății persoanelor în vârstă. Cu siguranță au un rol important în Patrimoniul Cultural, deoarece păstrează amintiri despre o mare parte din mediul sociocultural (lucruri, locuri, oameni și experiențe), fiind astfel o sursă relevantă de informații.

2018 a fost anul european pentru a încuraja oamenii să descopere moștenirea culturală europeană și să consolideze sentimentul european de apartenență. UNESCO clasifică Patrimoniul cultural în tangibile (opere de artă, monumente etc.), intangibile (tradiții orale, arte spectaculare, ritualuri) și naturale (peisaje, biologice și altele). Potențialul adulților în vârstă trebuie valorificat prin crearea de conexiuni prin partajarea amintirilor și favorizarea învățării generațiilor tinere de la ei. Dispozitivele interactive (soluții TIC) pot susține reminiscarea prin utilizarea imaginilor capturate și a altor date ca semne de memorie, fiind simultan o sursă de transmitere a informațiilor mai atrăgătoare atât pentru adulții tineri cât și pentru cei mai mari.

Prin urmare, proiectul AGEment propune o abordare inovatoare de sensibilizare a adulților în vârstă în îmbătrânire activă prin motivarea conținuturilor multimedia care interrelaționează Patrimoniul Cultural European cu promovarea bunăstării la adulți. Nu vor fi doar un grup țintă al materialelor promoționale, dar vor fi implicați în dezvoltarea acestui material în sine.

Patrimoniul Cultural European și Îmbătrânirea Activă

AGEment propune conectarea ambelor într-un mod natural, în căutarea incluziunii sociale a persoanelor în vârstă.

Obiective

Pentru îndeplinirea obiectivului principal, adulții în vârstă vor fi implicați în:

i) selectie
ii) dezvoltare
iii) promovare

Selectie

dintre cele mai importante tradiții și valori de cultură

Dezvoltare

de mesaje de conștientizare pentru a le face mai eficiente și pentru a genera un impact mai mare

Promovare

și răspândirea rezultatelor proiectelor în societate

Proiectul este, de asemenea, axat pe „alfabetizarea îmbătrânirii”, implicând un efort de îmbunătățire a patrimoniului cultural strâns legat de abilitățile fizice și cognitive care pot fi instruite, promovate sau menținute într-un cadru social. 

Cele mai recente știri

Scroll to Top