Cazurile practice

Proiectul AGEment propune o abordare inovatoare pentru sensibilizarea persoanelor în vârstă cu privire la îmbătrânirea activă, folosind conținutul multimedia care cuprinde o serie de conținuturi motivaționale ridicate, datorită relației dintre patrimoniul cultural european și promovarea bunăstării la vârsta adultă. Mai mult, în acest proiect, adulții în vârstă nu sunt doar publicul țintă al conținutului dezvoltat, ci sunt protagoniști și au fost o parte activă al întregului proces de dezvoltare materială.
Fiecare partener a identificat cazuri practice și a realizat interviuri video, fiecare descriind unul sau mai multe elemente ale patrimoniului cultural capabile să motiveze persoanele intervievate să ducă o viață activă. Adulții mai în vârstă, considerați modele pozitive de urmat, au devenit protagoniștii interviurilor video disponibile în aplicația AGEment pentru dispozitive mobile și SmartTv. În timpul povestirii, sunt evidențiați, diferiții factori ai îmbătrânirii active care caracterizează fiecare experiență.

Videoclipuri

Interviurile video își propun să descrie câteva dintre posibilele exemple pozitive care leagă patrimoniul cultural european de îmbătrânirea activă și reprezintă un schimb de bune practici între țările europene privind creșterea gradului de conștientizare a îmbătrânirii pozitive și sănătoase, cu privire la rolul central al patrimoniului cultural european în acest proces de creștere a gradului de conștientizare și ca alfabetizare digitală pentru grupele de adulți în vârstă

Pasiunea pentru dans

Pictură și poezie în cartierul Trullo – Roma

Pâine: ritualuri și tradiții

Heraldica – Cáceres

Meșteșugurile satului Gonçalo – Guarda

Literatura clasică

Cãlușul  – România

Folclor și festivaluri  tradiționale

Abilitarea femeilor

Artizanat- broderie

Identitate europeană

Catalog de conștientizare


Catalogul de conștientizare descrie în detaliu cazurile practice selectate și dezvoltate de partenerii proiectului pentru a lega patrimoniul cultural european de îmbătrânirea activă.
Interviurile video ale cazurilor practice descrise în acest catalog sunt disponibile în App pentru Smartphone și SmartTv dezvoltate în cadrul proiectului AGEment și pot fi descărcate gratuit.

AGEment Apps

Dispozitive mobile

Aplicația rezultată este prima care vizează creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța îmbătrânirii active folosind patrimoniul cultural pentru adulții în vârstă, precum și de a încorpora activitățile fizice, cognitive și sociale în timpul concursurilor de viață de zi cu zi ca parte a procesului de îmbătrânire.
Acest rezultat combină tehnologiile actuale centrate pe utilizator pentru a oferi un instrument inovator care permite autoformarea și șterge barierele existente între TIC și vârstnici. Această aplicație dezvoltată va facilita o învățare progresivă a abilităților TIC și va promova competențele digitale la adulți.
Datorită barierelor în utilizarea TIC de către persoanele foarte în vârstă, aplicația ar trebui să fie disponibilă nu numai pentru dispozitivele mobile (tablete și smartphone-uri), ci și pentru SmartTV, deoarece adulții mai în vârstă pot folosi tehnologiile cu care sunt mai familiarizați folosind doar un telecomandă.

Download smartphone app:

Download SmartTV app:

Scroll to Top